witch windows

323
SHARE

ในรัฐ Vermont หลายๆ ฟาร์มในสมัยศตวรรษที่ 19 มีความเชื่อว่าจะต้องสร้าง ” witch windows”

เพราะเชื่อว่า แม่มดจะไม่สามารถขี่ไม้กวาดผ่านหน้าต่างเอียงนี้ได้นั่นเอง
cr.kiitdoo.com