Wike Salamander นวัตกรรมรถเข็นด็กแนวใหม่

458
SHARE

รถเข็นเด็ก เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ยิ่งในวันที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไกล ๆ รถเข็นเด็กจะช่วยให้ลูกปลอดภัยจากสิ่งรอบตัว อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระของคุณแม่อีกด้วย

รถเข็นเด็ก เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ยิ่งในวันที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไกล ๆ รถเข็นเด็กจะช่วยให้ลูกปลอดภัยจากสิ่งรอบตัว อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระของคุณแม่อีกด้วย

จะดีแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนจากการเข็นแบบธรรมดาเป็นการปั่นในลักษณะเดียวกันกับจักรยาน Wike Salamander เป็นรถเข็นเด็กแนวใหม่ จาก wike bicycle trailers ประเทศแคนาดา ที่ผสมผสานรถเข็นเด็กเข้ากับจักรยาน ทำให้การเข็นลูกออกไปข้างนอกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เฟรมจักรยานสีดำบน ทำจากโลหะผสมเหล็ก มีลูกกลิ้งเบรกล้อหน้าและหลัง สามารถปรับระดับเลือกความสูงของเบาะนั่งได้ตามความถนัด ชิ้นส่วนของจักรยานทั้งหมดได้มาตรฐาน มีการรับรองเชื่อถือได้

ราคา CA$4,775.00 หรือ ประมาณ 127,000 บาท

สั่งซื้อ : Wike Bicycle Trailers

 

จะดีแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนจากการเข็นแบบธรรมดาเป็นการปั่นในลักษณะเดียวกันกับจักรยาน Wike Salamander เป็นรถเข็นเด็กแนวใหม่ จาก wike bicycle trailers ประเทศแคนาดา ที่ผสมผสานรถเข็นเด็กเข้ากับจักรยาน ทำให้การเข็นลูกออกไปข้างนอกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เฟรมจักรยานสีดำบน ทำจากโลหะผสมเหล็ก มีลูกกลิ้งเบรกล้อหน้าและหลัง สามารถปรับระดับเลือกความสูงของเบาะนั่งได้ตามความถนัด ชิ้นส่วนของจักรยานทั้งหมดได้มาตรฐาน มีการรับรองเชื่อถือได้

ราคา CA$4,775.00 หรือ ประมาณ 127,000 บาท

สั่งซื้อ : Wike Bicycle Trailers

บทความดีดีจาก www.parentsone.com