Umbonia Spinosa

199
SHARE

บนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นั้นมีเรื่องราวของความแปลกประหลาดให้ได้พบเห็นกันอยู่มากมาย รวมถึงเรื่องของสัตว์โลกก็เหมือนกัน เพราะโลกของเรานั้นก็มีสัตว์ที่ดูแปลกประหลาดมากมายหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่

แมลงที่มีรูปทรงแปลกๆ ใช้เขาของตัวเองเจาะ และดูดน้ำที่อยู่ในพืชต่างๆ อาศัยอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ พบได้ที่ประเทศเวเนซูเอลา เอกวาดอร์ เป็นต้น

cr.daily.rabbit.co.th