Sunda Flying Lemur

314
SHARE

บนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นั้นมีเรื่องราวของความแปลกประหลาดให้ได้พบเห็นกันอยู่มากมาย รวมถึงเรื่องของสัตว์โลกก็เหมือนกัน เพราะโลกของเรานั้นก็มีสัตว์ที่ดูแปลกประหลาดมากมายหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่

เป็นตัวลีเมอร์สายพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่แต่บนต้นไม้อย่างเดียว มีความยาวตั้งแต่หัวถึงลำตัวประมาณ 13 – 17 นิ้ว และหางยาวประมาณ 7.1 – 10.6 นิ้ว มีน้ำหนักตัวประมาณ 0.9 – 1.3 กิโลกรัม อาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

cr.daily.rabbit.co.th