5 วิธีเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ควรทำ ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

451
SHARE

มาดู 5 วิธีเลี้ยงลูก ที่พ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในอนาคต

การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จ คือสิ่งที่พ่อแม่หลาย ๆ คน คงคาดหวังไว้ให้ลูก ๆ ของตนเองเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ สามารถใช้ชีวิตในโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความสุข

แต่ความสำเร็จนั้นไม่เคยมีสูตรสำเร็จ หากแต่ต้องประกอบด้วยการฝึกฝน ความพยายาม และการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งพ่อแม่ก็ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ลูกก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอแนะนำ 5 วิธีเลี้ยงลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นวิธีการสอนและช่วยกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ของลูก ให้พวกเขามีความพร้อมก่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

วิธีเลี้ยงลูก

1. ให้ลูกช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ

ผลการวิจัยจากต่างประเทศ พบว่าการฝึกให้เด็ก ๆ ช่วยเหลืองานบ้านเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยจะช่วยในเรื่องของการปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการพึ่งพาตัวเอง

Julie Lythcott-Haims อดีตคณบดีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเป็นผู้เขียนหนังสือ How to Raise an Adult ได้กล่าวไว้ในงาน Ted Talk ว่า การให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทิ้งขยะ รดน้ำต้นไม้ หรือซักเสื้อผ้าของตัวเองนั้น จะช่วยให้พวกเขารู้จักหน้าที่ของตนเองที่ควรมีต่อส่วนรวม เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยฝึกฝนการพึ่งพาตัวเองได้ เมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้น พวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมากขึ้น ขยันขันแข็ง สู้งาน และยังสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายโดยใช้เวลาเรียนรู้น้อย

วิธีเลี้ยงลูก

2. ให้ลูกรู้จักความพยายาม และกล้าเผชิญกับความล้มเหลว

“ความล้มเหลวคือครูที่ดีของความสำเร็จ” เด็ก ๆ คงจะไม่เข้าใจคำนี้ หากคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนให้พวกเขารู้จักกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังเลย ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการที่พ่อแม่ให้ลูกได้เรียนรู้และกล้าเผชิญกับความล้มเหลว จะส่งผลให้เขามีความพยายาม และมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ให้เขารู้จักควบคุมสติและอารมณ์ ไม่ให้ความเครียดมาบั่นทอนกำลังใจ หากพบเจอแต่ความผิดหวังและความล้มเหลว

วิธีเลี้ยงลูก

3. ให้เด็กรู้จักการเข้าสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ปัจจุบันทักษะการเข้าสังคมถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาความฉลาดให้กับลูก ๆ ซึ่งจากการวิจัยของต่างประเทศพบว่า เด็กที่มีทักษะในการเข้าสังคมดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและพี่น้อง จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต  เนื่องจากเด็กจะรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

วิธีเลี้ยงลูก

4. ตั้งเป้าหมายเรื่องการเรียนของลูก

พ่อแม่ที่ให้ความสนใจเรื่องการศึกษาของลูก จะช่วยปูทางและผลักดันให้ลูกก้าวสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น หากพ่อแม่คาดหวังให้ลูกได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเรียนจบมหาวิทยาลัย โดยพ่อแม่เป็นผู้จัดการและวางแผนอนาคตให้กับลูกตั้งแต่เล็ก ๆ และพวกเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตอนนี้ควรทำอะไร และทำไปเพื่ออะไร เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูก ให้เขารู้สึกสนุกสนาน มีแรงบันดาลใจ และสนใจการเรียนมากขึ้น เพื่อตัวของเขาเองในอนาคต

วิธีเลี้ยงลูก

5. พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

การที่จะให้ลูกประสบความสำเร็จได้ พ่อแม่ก็ควรทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ว่ากว่าที่พ่อแม่ของเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง ต้องมีความอดทน มีความพยายาม และมีหน้าที่ในสังคมอย่างไร เมื่อเขาเห็นสิ่งที่พ่อแม่ทำเป็นประจำทุกวันแล้ว เด็ก ๆ ก็จะเกิดการซึมซับและทำตาม เกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง และเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในอนาคต

การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะทำได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาเอาใจใส่ลูก ๆ ให้มากขึ้น มีการอบรมบ่มนิสัยที่ดี รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก ๆ  แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรเข้มงวดกับลูกมากเกินไปนะคะ ค่อย ๆ สอน ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกไปทีละน้อย และที่สำคัญเลยก็คือ อย่าลืมให้ความรัก และความอบอุ่นภายในครอบครัวกันด้วยนะคะ

Cr. baby.kapook.com