10 สัญญาณเตือน มะเร็งปากมดลูก ที่คุณไม่ควรมองข้าม

481
SHARE

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และ โรคหัวใจ สำหรับมะเร็งในสตรีไทย ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) คำนวณแล้วจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกวันละเกือบ 9 ราย แต่โรคมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ และสามารถตรวจคัดกรองหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็ง ซึ่งการรักษาได้ผลดี 10 สัญญาณเตือน มะเร็งปากมดลูก ที่คุณไม่ควรมองข้าม
1. มีเลือดออกผิดปกติ ที่ไม่ใช่ประจำเดือน
2. เลือดออกหลังวัยทอง
3. ตกขาวผิดปกติ
4. ปัสสาวะขัด ปวดแสบ
5. มีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ
6. ประจำเดือนมามากและนานผิดปกติ
7. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
8. เจ็บปวดตามร่างกาย
9. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
และ 10. น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสังเกตควรดูองค์ประกอบหลายๆ ข้อรวมกัน หากพบว่ามีสัญญาณตรงกันหลายข้อ ให้พึงตระหนักว่าควรพบแพทย์แต่เนิ่นๆ

Cr.world.kapook.com