โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ

356
SHARE

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางหุบเขาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยงและทำสวนกาแฟ มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมความงามของป่าธรรมชาติอยู่เสมอ เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์

จุดเด่น : เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมมีกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ มีผลผลิตจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนมีน้ำผึ้งป่าจากสวนกาแฟรสชาติหวานปนขมอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใคร และการได้อยู่กับชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยปราศจากเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเด่นของโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ เช่น ท่องเที่ยวน้ำตกแม่กำปอง, เดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติสัมผัสความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมชมนกหลากหลายชนิด, เที่ยวดอยม่อนล้านชมวิวรอบทิศ, สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านแม่กำปอง พร้อมชมการผลิตกาแฟ การเก็บชา และชมการผลิตหมอนจากชา และทำกิจกรรมโรยตัวและโหนลวดสลิงระหว่างต้นไม้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวก : บ้านพักพร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน, ห้องน้ำสะอาด ชักโครก เครื่องทำน้ำอุ่น และไฟฟ้า

อัตราค่าบริการ : พัก 1 คืน 2 วัน อาหาร 3 มื้อ 550 บาท/คน, พัก 2 คืน 3 วัน อาหาร 6 มื้อ 900 บาท/คน, พักต่อจากนี้ 1 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 350 บาท, บริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/วัน, กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญชุดใหญ่ 1,500 บาท ชุดเล็ก 1,000 บาท และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ 1,000 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ หมู่บ้านทำกระดาษสาต้นเปา, ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง, ถ้ำเมืองออน, น้ำพุร้อนสันกำแพง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

การเดินทาง : ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอสันกำแพง ระยะทาง 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอแม่ออน 20 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งผ่านอำเภอดอยสะเก็ด เลี้ยงขวาตรงสามแยกโป่งดิน ระยะทาง 51 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเทคอนกรีต ดังนั้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายทุกฤดู และสามารถใช้รถได้ทุกชนิด ทั้งนี้บ้านแม่กำปองไม่มีรถสาธารณะผ่าน หากไม่มีรถส่วนตัวอาจเช่ารถจากในตัวเมืองเชียงใหม่หรือเหมารถสองแถวท้องถิ่นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ติดต่อนายพรมมินทร์ พวงมาลา โทรศัพท์ 08 5675 4598, 08 9559 4797

Credit : travel.kapook.com