โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว

356
SHARE

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว ( Feline Leukemia Virus, FeLV)

เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ Retrovirus
การติดต่อ
แมวที่มีเชื้อจะแพร่เชื้อออกมาทางน้ำลาย น้ำมูก ปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำนม โดยติดต่อกันจากการกัดกัน เลียแต่งตัว
ใช้กระบะทรายและจานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกทั้งในช่วงตั้งท้องและช่วงเลี้ยงลูกได้อีกด้วย
แมวที่เสี่ยงต่อการติดโรค คือแมวที่มีโอกาสการสัมผัสกับแมวที่มีเชื้อ แมวที่เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านโดยไม่ได้มีการเฝ้าระวัง
และแมวที่เกิดจากแม่แมวที่มีเชื้อ โดยลูกแมวจะไวต่อการติดเชื้อมากกว่าแมวโต แต่อย่างไรก็ตามแมวที่แข็งแรงก็อาจติดเชื้อ
ได้เมื่อมีการสัมผัสเชื้อที่มากเพียงพอ

อาการ
FeLV ทำให้เกิดมะเร็ง และยังทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบเลือด อาจนำไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งทำให้แมวไวต่อการ
ติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆ
ช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ หลายเดือนหรืออาจเป็นปี แมวจะอ่อนแอขึ้น พบว่าป่วยเป็นๆหายๆ
•    เบื่ออาหาร
•    น้ำหนักลดลงเรื่อยๆ
•    ขนยุ่ง
•    ต่อมน้ำเหลืองโต
•    มีไข้
•    ซีด
•    เหงือกอักเสบ ปากอักเสบ
•    มีการอักเสบติดเชื้อของผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ และทางเดินหายใจส่วนต้น
•    ท้องเสียเรื้อรัง
•    ชัก พฤติกรรมเปลี่ยน มีความผิดปกติทางระบบประสาท
•    อาการผิดปกติของตา
•    แท้ง หรือความสมบูรณ์พันธุ์ผิดปกติ

การวินิจฉัย
ตรวจหาส่วนประกอบของโปรตีนของไวรัสที่อยู่ในกระแสเลือด มี 2 วิธี ได้แก่ ELISA โดยตรวจได้ในคลินิก และ IFA
ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการณ์นอกเท่านั้น ส่วนมากสัตวแพทย์จะทำการตรวจ ELISA ก่อน แต่บางกรณีก็ต้องทำการ
ตรวจทั้งสองวิธีเลย แต่บางครั้งอาจต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อความมั่นใจในการเคลียร์ว่าไม่มีการติดเชื้อ

การป้องกัน
•    เลี้ยงแต่ในบ้าน ถ้าพาออกไปนอกบ้านควรมีการเฝ้าระวังการไปสัมผัสหรือต่อสู้กับแมวตัวอื่น
•    แยกเลี้ยงแมวติดเชื้อกับแมวไม่ติดเชื้อ แยกชามน้ำชามอาหาร กระบะทราย
•    ทำวัคซีนป้องกัน FeLV ในแมวที่ยังไม่ได้รับเชื้อ เพราะการให้วัคซีนในแมวที่มีเชื้ออยู่แล้วไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจหาเชื้อก่อนทำวัคซีนถ้าพบว่าแมวในบ้านมีเชื้อ FeLV ควรปฏิบัติอย่างไรแมวตัวอื่นในบ้านควรได้รับการตรวจหาเชื้อ FeLV ทุกตัว และควรแยกเลี้ยงเพื่อป้องกันการแพร่โรค

Cr.talingchanpet.net