โยนเกลือข้ามไหล่เมื่อทำหก

665
SHARE

เกลือเป็นสิ่งมีค่าและหายากในสมัยโบราณ ทั้งยังมีคุณสมบัติเหนือธรรมชาติ เกลือที่หกจะบ่งบอกถึงการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว

ให้แก้ด้วยการหยิบเกลือที่หกโยนข้ามไหล่ และกล่าวว่า “ขอให้เคราะห์ร้ายผ่านพ้นไป”
cr. clver4leaf.exteen.com