หนูขนเสี้ยน

503
SHARE
สำหรับมนุษย์อย่างเราๆ นั้นย่อมมีความสามารถพิเศษของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เรียนมาหรือฝึกฝนเป็นอย่างหนักจนกลายเป็นความสามารถพิเศษประจำตัว ก็เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง แต่สำหรับสัตว์โลกแล้ว หารู้ไม่ว่าพวกมันก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกันนะ
 มีความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นเลิศ มันสามารถสลัดหนามเล็กๆ รอบตัวมันออกไปได้ เพื่อหนีจากการถูกล่า และหนามเหล่านั้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่

cr.daily.rabbit.co.th