วันสำคัญสำหรับสุนัขจากทั่วโลก

451
SHARE

วันสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี มีการเฉลิมฉลองกันเพื่อให้โลกได้รับรู้ระลึกถึงความสามารถของสุนัขนั้นเป็นเพื่อน เป็นมิตรที่ดีขนาดไหน สุนัขนำพามาซึ่งความสุขของคนในครอบครัว สามารถช่วยงานได้ ทั้งสุนัขตำรวจมีความสามารถในการค้นหา ระเบิด สิ่งเสพติด และอีกทั้งช่วยเหลือคนพิการได้อีกด้วย

วันสุนัขแห่งชาติได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2004 โดยผู้เชี่ยวชาญ Colleen Paige สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สุนัข ที่สุนัขมีความอดทน มีความรักและจงรักภักดี และเป็นมิตรที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา และวันสุนัขแห่งชาตินี้ พวกเขาจะไม่สนับสนุนสุนัขสายพันธุ์ใหม่ เช่น สุนัขหลายๆ พันธุ์ผสมกันแล้วได้พันธุ์ใหม่ เพราะจะทำให้สายพันธุ์ดั้งเดิมของสุนัขเสีย ซึ่งเป็นผลไม่ดีกับสุนัขทั้งสิ้น

วันลูกสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม เป็นวันเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์และลูกสุนัขนำความรักมาสู่พวกเรา แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีสุนัขจรจัดที่ไม่มีบ้าน หรือสุนัขตามร้านค้าอีกด้วย ซึ่งเขาอาจจะรอวันที่มีใครสักคนนำเค้าไปเลี้ยงและมอบความรักให้แก่กัน

วันลูกสุนัขแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2006 โดยผู้เชี่ยวชาญ Colleen Paige และเธอยังได้ก่อตั้งวันสุนัขแห่งชาติอีกด้วย

วันแห่งสุนัขผู้ซื่อสัตย์ฮาจิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน ตั้งขึ้นในปี 1936 เพื่อรำลึกถึง และฟื้นฟูรูปปั้นของเจ้า Hachiko สุนัขญี่ปุ่นพันธุ์ Akita ที่แสนจะซื่อสัตย์ ซึ่งตรอมใจรอเจ้านายจนเสียชีวิตที่สถานีรถไฟชิบุย่าในวันที่ 8 มีนาคม 1935

ชื่อเสียงความภักดีของฮาจิได้รู้ไปถึงพระราชินีญี่ปุ่น พระองค์จึงได้ทรงให้ช่างหล่อรูปทองแดง ฮาจิโกะ สร้างขึ้น ในเดือนเมษายน 1934 โดย อันโดะ เทะรุ ศิลปินชื่อดัง เพื่อยกย่อง และนำไปตั้งไว้ที่สถานีรถไฟชิบูยะ อย่างไรก็ตาม ตาม วันที่ 8 มีนาคม 1935 ฮาจิโกะก็ได้กลับไปพบกับเจ้านายของมันอีกครั้ง โดยมีคนพบว่าฮาจิโกะนอนตายยังจุดที่มันคอยมารอเจ้านายของมัน ที่ทำมาทุกวันมานานกว่า 10 ปี ซึ่งข่าวการตายของฮาจิโกะนั้นถือว่าเป็นข่าวใหญ่มาก จนถูกตีพิมพ์ลงบนหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น สำหรับร่างของฮาจิโกะนั้นถูกนำไปเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ในกรุงโตเกียว

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของโลก ครั้งแรกเริ่มเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์และควบคุมโลกพิษสุนัขบ้าของโลก ต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โรคนี้รู้จักกันทั่วๆ ไปในชื่อ โรคหมาบ้า หรือ โรคหมาว้อ ตามภาษาอีสาน โรคกลัวน้ำ เป็นต้น ในช่วงเดือนกันยายน จำนวน 46 ประเทศทั่วโลก โดยกำหนดพันธกิจ คือ “Together We Can Make Rabies History” แปลเป็นไทยพอได้ใจความว่า “หากพวกเราร่วมมือกันแล้วสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปเหลือเพียงตำนานในอดีต….”

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มีข้อตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละปีโดยในวันงานจะมีการมอบธงให้เจ้าภาพในปีต่อไป จากที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur : พ.ศ.2365-2438) นักวิทยาศาสตร์เคมีและจุลวิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2428 ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ของไทย เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทของกระต่ายทดดลอง นำมาฉีดให้กับคนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2428 ก่อนหน้าที่จะผลิตวัคซีนได้สำเร็จพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 มีการคิดค้นวัคซีนชนิด tissue culture จนถึงปัจจุบันมีการผลิตวัคซีนชนิด human diploid cell

องค์การอนามัยโลกและองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากโลกในปี พ.ศ.2563 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ทั่วโลกเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ และตอนนี้ มีประชากรสุนัข 4.6 ล้านตัวใน 135 ประเทศทั่วโลก ก็หวังว่าจะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้

ถ้าเพื่อนๆ กลัวสุนัขตัวเองจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันคือ นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี คอยกระตุ้นยาอยู่เรื่อยๆ และถ้าหากถูกสุนัขกัดและไม่แน่ใจว่าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนับ้า รีบล้างแผล และไปพบแพทย์ทันที
ส่วนวันสำคัญต่างๆ ของสุนัข จริงๆ แล้วเป็นที่ให้เราคอยระลึกถึงสุนัข ที่เค้ามีความดีความชอบ มีความซื่อสัตย์ ที่มนุษย์อย่างเราๆ ไม่ควรลืมเพื่อนแท้ มิตรแท้ที่ดีแบบนี้แต่จริงๆ เราก็สามารถระลึกได้ทุกวัน แต่ที่จัดตั้งวันสำคัญนั้น เพื่อเตือนใจหลายๆ คนที่ลืมมันไป

Cr. dogilike.com