วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บาหลี อินโดนีเซีย : Pura Tirta Umple

560
SHARE

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองทัมปักสิริง (Tampaksiring) เรียกอีกชื่อว่า วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดินผ่านทรายสีดำไหลผ่านท่อน้ำสำหรับให้คนได้อาบ เป็นที่เคารพสักการะของ ชาวบาหลี

มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ สำหรับซุบชีวิตของเทวดาที่เสียชีวิตในสงครามให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เทวดาจึงไม่มีวันตายเพราะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เอง ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง อีกทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย ในแต่ละวันจะมีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำจะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา เชื่อกันว่าที่อาบน้ำโบราณแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 เกือบพันปีมาแล้ว

cr. oknation.nationtv.tv