พระเจ้าทันใจ ขออะไรได้ทันใจนึก

329
SHARE

หลายท่านอาจเคยไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ พร้อมขอพร บนบานศาลกล่าว เพราะเชื่อกันว่า “ทันใจ” แปลว่า หากขอพรอะไรก็จะได้สำเร็จทันทีทันใจ
ความจริงคำว่า “ทันใจ” มาจากคติการสร้างพระพุทธรูปแบบล้านนาคือสร้างให้สำเร็จภายใน 1 วัน นับตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น (0.00น.) จนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (18.00น.) โดยตลอดระยะเวลาการสร้าง พระสงฆ์จะต้องเจริญพระพุทธมนต์ควบคู่ไปตลอดเพื่อความเป็นสิริมงคล การจะสร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จ “ทันใจ” ได้นั้นจึงต้องอาศัยความเพียรพยายามและร่วมแรงร่วมใจจากชาวพุทธทุกคน
รู้อย่างนี้แล้วทุกครั้งเมื่อไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจอย่าลืมนึกถึงนัยยะทางธรรมข้อดีกันด้วยนะคะ
cr. goodlifeupdate.com