ฝังทั้งเป็น, อียิปต์

419
SHARE

ในช่วงต้นของอารยธรรมฟาโรห์ บรรดาฟาโรห์ที่เสียชีวิตแล้วจะถูกฝังพร้อมกับข้ารับใช้จำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่

โดยเป็นการฝังทั้งเป็นไปพร้อมๆ กับศพของฟาโรห์ ด้วยความเชื่อที่ว่า พวกเขาจะตามไปรับใช้ฟาโรห์ในช่วงชีวิตหลังความตาย

และมีหลายครั้งที่นักโบราณคดีได้พบศพของคนรับใช้ ถูกฝังอยู่กับเจ้านายของพวกเขา
cr. petmaya.com