ผ้าแดงตัดกรรม ที่รอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ

1399
SHARE

มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า เมื่อนมัสการรอยพระพุทธแล้วไม่ได้เดินไปถึงเขตผ้าแดงที่กั้นไว้ ถือว่ามาไม่ถึงพระพุทธบาท เพราะจุดนี้คือจุดตัดกรรม ให้ซื้อผ้าแดงเขียนชื่อ นามสกุลตัวเอง อธิษฐานแล้วผูกไว้ จะทำให้หมดสิ้นเคราะห์กรรม


ความจริงแล้วเขตผ้าแดง ท่านพระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดกะทิง จังหวัดจันทบุรี

ผู้บุกเบิกพัฒนาพื้นที่และเส้นทางขึ้นไปนมัสการรอบพระพุทธบาทเป็นผู้ให้ขึงไว้เพื่อกั้นไม่ให้ล้ำเข้าไปในเขตอันตราย เพราะเคยมีคนเลยเขตเข้าไปแล้วหลง ดังนั้นผ้าแดง จึงหมายถึง เขตอันตราย ไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างอื่น
cr. goodlifeupdate.com