ผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามเข้าโบสถ์

1310
SHARE

ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่า “ช่วงที่ผู้หญิงมีประจําเดือน ไม่ควรเข้าไปในโบสถ์” ยังคงมีอยู่


ความจริงแล้ว การที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าไปในโบสถ์นั้นหาใช่เรื่องอัปมงคลหรือเป็นการนำพาเสนียดจัญไรเข้าไปแปดเปื้อนวัดอย่างที่หลายคนเข้าใจ ความจริงแล้วหญิงโบราณยังไม่มีผ้าอนามัยใส่เหมือนปัจจุบัน คนเฒ่าคนแก่จึงเกรงว่าผู้หญิงเหล่านั้นอาจจะไปทําให้สถานที่เปรอะเปื้อนได้ จึงคิดกุศโลบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเกิดความอับอายหรือเป็นที่ดูแคลนของคนในสังคม
cr. goodlifeupdate.com