บ้านเกาะกลางโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้

180
SHARE

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน มีป่าโกงกางและลำคลองสายต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ค่อนข้างสูงจึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และทำให้เกิดอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการเรือรับจ้าง ซึ่งนับว่าเป็นรายได้เสริมที่สำคัญแหล่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีการแปรรูปสัตว์น้ำและหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ด้วยความเหมาะสมและสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน และวิถีการดำเนินชีวิต จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจำ ชาวบ้านจึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมา

จุดเด่น : เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหารท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

โปรแกรมที่ 1 ท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เกาะกลาง ชมกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลอง กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปลอดสารพิษ ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ การทำนา โดยรถสามล้อนำเที่ยวรอบเกาะกลาง อัตราค่าโดยสารรถสามล้อราคา 200 บาท

โปรแกรมที่ 2 ท่องเที่ยวศึกษาวิถีชุมชนบ้านคลองประสงค์ กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ (ผ้าปาเต๊ะและสามารถทำเองได้ และซื้อเป็นของฝากส่วนตัว เครื่องแกงวิธีการแกะเนื้อปูม้า ชมวิวที่คลองทะลุ ชมหอดูนก ชายหาดคลองกำ หาดหอยโป๊ะน้ำตื้น (โดยสารรถสามล้อนำเที่ยวรอบเกาะกลาง หาดคลองประสงค์) อัตราค่าโดยสารราคา 400 บาท คันละไม่เกิน 4 คน

โปรแกรมที่ 3 ล่องเรือหัวโทงศึกษานิเวศวิทยา ป่าชายเลน ล่องปากแม่น้ำกระบี่ ดูนกถ้ำประวัติศาสตร์เขาขนาบน้ำ (สัญลักษณ์จังหวัดกระบี่) ชมปลาสวยงามที่กระชังปลา อัตราค่าโดยสารเรือหัวโทงท่องเที่ยวชั่วโมงละ 400 บาท 5-8 คน ชั่วโมงละ 500 บาท เรือรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 ต่อ 1 ลำ (ให้อาหารปลาในกระชัง ถ่ายรูปกับปลาปักเป้า และทานอาหารบนกระชัง)

โปรแกรมที่ 4 ชมการทำประมงพื้นบ้าน อาทิ การดักปูดำ หาหอยหวาน อวนปลา อวนกุ้งโปรแกรมที่ 5 นำเที่ยวทะเลแหวก ดำน้ำดูปลาสวยงามและปะการัง สัมผัสน้ำทะเลสวยใส และหาดทรายที่ขาวละเอียดที่เกาะ ไก่, เกาะปอดะ, หาดไร่เลย์, สุสานหอย 75 ล้านปี โดยเรือหางยาวท่องเที่ยว อัตราค่าโดยสารราคา 2,500 บาท ไม่เกิน 8 คน ต่อ 1 ลำ (ไม่รวมค่าอาหาร, สน็อกเกิล)

โปรแกรมที่ 6 ดำน้ำดูปลาสวยงามและปะการัง สัมผัสน้ำทะเลสวยใสและหาดทรายที่ขาวละเอียดที่เกาะห้อง น้ำทะเลเขียวเหมือนมรกต โดยเรือหัวโทงท่องเที่ยวราคา 4,000 บาท ต่อ 1 ลำ ลำละไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมค่าอาหาร, สน็อกเกิล)

นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือไปเกาะพีพี 6 คน ไป-กลับ 6,000 บาท, นั่งเรือไปเกาะจำ 6 คน ไป-กลับ 4,000 บาท, ไปไร่เลย์เที่ยวละ 150 บาท/คน และไร่เลย์เหมาลำ 2,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก : บ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

อัตราค่าบริการ : ค่าที่พัก 200 บาท/คน/คืน พร้อมอาหารเช้า (น้ำชา กาแฟ ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวสังขยา ปาท่องโก๋) (ขนมจีน ข้าวยำ ข้าวมัน ข้าวต้ม อาหารหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง) (ผลไม้ น้ำดื่ม), ค่าอาหาร 200 บาท/คน/มื้อ/เที่ยง+เย็น, ค่าที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ/คน/คืน 400 บาท, เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ และเด็กต่ำกว่า 12 ปี คิดค่าบริการครึ่งราคา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์ OTOP บ้านเกาะกลาง แหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการต่อเรือหัวโทงจำลอง, กลุ่ม OTOP ผลิตผ้าปาเต๊ะ และเขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ประจำเมืองกระบี่

การเดินทาง : จากตัวเมืองกระบี่สามารถข้ามเรือไปเที่ยวเกาะกลางได้ 2 ท่า คือ ท่าเรือสวนสาธารณะธารา-ท่าเล (ราคานักท่องเที่ยวคนละ 10 บาท) และท่าเรือเจ้าฟ้า-ท่าหิน (ราคานักท่องเที่ยวคนละ 30 บาท) บนเกาะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อพ่วงข้างให้บริการ สามารถติดตามเหมาทั้งวันโดยตกลงราคากับเจ้าของรถได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน (โฮมสเตย์ บ้านเกาะกลาง) ติดต่อคุณอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ โทรศัพท์ 08 5788 4546, 08 9647 7086

เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก บ้านเกาะกลาง (โฮมสเตย์) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน

Credit : travel.kapook.com