บริหารปอดให้แข็งแรง..สุขภาพก็ดีตาม

391
SHARE

เมื่อปอดแข็งแรง ก็พร้อมรับกับการหายใจที่มีประสิทธิภาพ หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ ทำให้สุขภาพดี

มาทำให้ปอดแข็งแรงได้ง่าย ด้วยการหายใจ

1. เลือกสถานที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หรือเวลาได้ไปเที่ยวตากอากาศในบรรยากาศบริสุทธิ์

2. เริ่มต้นหายใจเข้าช้าๆ นับในใจช้าๆ 1-2-3-4, กลั้นหายใจ นับในใจช้าๆ 1-2-3-4, แล้วหายใจออกช้าๆ นับในใจช้าๆ 1-2-3-4 (นับเป็น 1 ครั้ง) เพื่อเป็นการฝึกให้หายใจยาวและลึก

3. เริ่มต้นทำใหม่ ให้ได้ 10 ครั้ง ในรอบหนึ่ง

4. ควรฝึกหายใจยาวสม่ำเสมอ เป็นประจำ

การกลั้นหายใจ เป็นการเพิ่มสมรรถภาพให้แก่ปอด ให้ปอดเก็บกักอากาศบริสุทธิ์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

Cr. thaiza.com