ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)

316
SHARE

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยหมักที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ มูลสัตว์ และจุลินทรีย์ รวมทั้งอาหารจุลินทรีย์ นำมาหมักรวมกัน ประยุกต์รูปแบบเป็นแบบไม่กลับกอง ด้วยการนำท่ออากาศช่วยระบายความร้อนและนำอากาศให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ย เพื่อให้จุลินทรีย์เป็นเพื่อนกันด้วยการหมักไว้ในสวน
สูตรปุ๋ยหมัก เกิดจากการวิเคราะห์ดินพื้นที่ เป็นดินที่เป็นดินขาดอินทรีย์วัตถุ จึงเป็นสูตรที่มีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น

วัสดุอุปกรณ์
1. มูลสัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ ขี้หมู 15 กระสอบ ขี้วัว 5 กระสอบ ขี้ไก่ 5 กระสอบ ขี้ไก่แกลบ 10 กระสอบ
2. อินทรีย์วัตถุในท้องถิ่น ได้แก่ ขุยมะพร้าว 5 กระสอบ ขี้เลื่อย 5 กระสอบ แกลบ 10 กระสอบ ถ่านชีวภาพ 4 กระสอบ
3. จุลินทรีย์ โดยใช้นำหมักชีวภาพ 20 ลิตร และกากน้ำตาล 10 กก. ผสมน้ำ 30 ลิตร หมักไว้ 4-5 วัน
4. อาหารจุลินทรีย์ ได้แก่ รำละเอียด (รำละเอียดปนลำหยาบ) 5 กระสอบ
5. ท่ออากาศ ประกอบด้วย ท่อ pvc 2″ ยาว 1 เมตรเจาะรู ,สามทาง,ฝาปิด มีจำนวนตามขนาดกองปุ๋ย

วิธีทำปุ๋ยหมัก
1. เตรียมพื้นที่ เลือกที่ร่มและน้ำไม่ท่วม เนื่องจากหมักในสวนยางวนเกษตรซึ่งอยู่ในร่มไม้ ต้องทำการปูพื้นกองปุ๋ยด้วยกระสอบ 1-2 ชั้น ให้มั่นใจว่ารากต้นไม้จะไม่มารบกวน
2. นำมูลสัตว์ อินทรีย์วัตถุ ผสมกันด้วยการเทมูลสัตว์ อินทรีย์วัตถุ และอาหารจุลินทรีย์ สลับกันไป พร้อมกับคลุกเคล้าให้กระจายอย่างทั่วถึง
3. ทำเป็นกองขนาดที่ต้องการ กว้าง ยาว ตามพื้นที่ สูงไม่เกิน 50 ซม. รดด้วยจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ผสมน้ำ ให้มีความชื้น ประมาณ 60% (กำปุ๋ยมาบีบพอมีน้ำตามง่ามนิ้ว)
4. วางท่ออากาศตามแนวตรงกลางแล้วกลบกอง ทำเป็นกองสามเหลี่ยมกลบท่ออากาศ
5. ปิดกองด้วยกระสอบ และทับด้วยวัสดุที่มีน้ำหนัก ป้องกันสัตว์ขุดคุ้ย หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-6 เดือน จนกองปุ๋ยเย็น สามารถนำไปใช้ได้

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบไม่กลับกอง (ฉบับประยุกต์)

การนำไปใช้งาน
นำปุ๋ยหมักชีวภาพในรอบต้นโดยโรยให้กระจายไปทั่วรอบทรงพุ่ม (กรณีเป็นไม้ยืนต้น) สำหรับสวนยางวนเกษตรแห่งนี้ ใส่ต้นยางอายุ 3 ปีใส่ประมาณ 2 กก. ไม้ยืนต้นอื่น (ตะเคียน ยางนา สะเดาเทียม กระถินเทพา จำปาทอง สัก ฯลฯ ) ใส่ 1 กิโลกรัม ไผ่(ไผ่บงหวาน ไผ่ซางหม่น ไผ่ซางนวล ไผ่รวก ไผ่เลี้ยงหวาน ฯลฯ) ใส่ 1-2 กิโลกรัม ผัก ผลไม้พื้นบ้าน (เหลียง สับประรด) ใส่ครึ่งกิโลกรัม

Cr…monmai.com