ตับพัง…ทุกครั้งที่ดื่ม

2552
SHARE

เหล้า…ไม่เคยปราณีใคร ตับพังทุกครั้งที่ดื่ม ปรึกษาเลิกเหล้า โทร.1413

เมื่อดื่มเหล้า เซลล์ตับกำจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์ทำให้ตับสูญเสีย การทำงานเกิดไขมันสะสมในตับ

ยิ่งดื่มมาก เซลล์ตับยิ่งทำงานหนักและถูกทำลายมากขึ้น สารพิษถูกกำจัดได้น้อยลง เอ็นไซม์สูงขึ้นกลายเป็นตับอักเสบ และไขมันแทรกตับ

ทุกครั้งที่ดื่ม เซลล์ยิ่งทำงานหนัก จะเกิดภาวะผังผืดและเป็นแผลในเนื้อเยื่อตับ จนเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด

สุดท้าย ตับตายไม่รู้ตัว!

ตับ…ผู้จัดการใหญ่ที่สุดของร่างกาย หน้าที่สำคัญขณะยังมีชีวิต

สร้าง/ส่งออกสารอาหาร สร้างโปรตีนช่วยอุ้มน้ำ เกลือแร่ และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

ผลิตน้ำดี ทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมไขมันในอาหารเข้าสู่ร่างกาย

เป็นคลังเก็บรักษาพลังงาน สะสมสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

รักษาความสะอาด ทำหน้าที่ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์

เป็นเกราะกำบังให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

cr.thaihealth.or.th