ดาราดาเลบ้านดินฟาร์ม

349
SHARE
  • ประเภทสถานที่ : โรงแรม โฮมสเตย์
  • ที่อยู่ : 189 ถ.แยกทางหลวงหมายเลข 107 (ปิงโค้ง) – เวียงป่าเป้า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
  • โทรศัพท์ : 0863783837 , 0894992878
  • เว็บไซต์ : http://www.daradalay.com/

    ดาราดาเลบ้านดินฟาร์ม เป็นทั้งที่พักและฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ “พักบ้านดิน กินผักอินทรีย์ เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ดูแผนที่