ชิมอาหารด้วยทัพพี

632
SHARE

คนโบราณห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี

การชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น โบราณว่าห้ามมิให้กระทำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ลูกที่เกิดมาหน้าตางอเหมือนทัพพี หรือมิฉะนั้น อาจกลายเป็นคนไม่สมประกอบ อาจพิกลพิการได้

อาหารที่ยังไม่เสร็จ ไม่พร้อมที่จะกิน แต่เอาทัพพีไปตักก็เปรียบเหมือน เด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเกิดมาโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดมามีร่างกายไม่แข็งแรง และอาจพิกลพิการอย่างหนึ่งอย่างใดได้


ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี)

การที่โบราณห้ามชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น ก็เพื่อฝึกสอนให้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม ไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือมักง่ายเกินไป

การชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น เมื่อชิมเสร็จเราก็จะเทอาหารกลับลงที่เดิม อาจดูแล้วน่ารังเกียจสำหรับผู้พบเห็น อาจเป็นที่น่าขยะแขยงสำหรับผู้ร่วมรับประทานอาหารนั้นด้วย และอาหารนั้นอาจบูดเน่าได้เร็วขึ้น ทำให้เสียประโยชน์ในการประกอบอาหารมื้อนั้น

บรรดาเหล่านักชิมทั้งหญิงทั้งชาย รู้เช่นนี้เสมอ ก็อย่าทำกิริยามารยาทอันน่าทุเรศนั้นเล่า

ควรใช้ทัพพีตักใส่ถ้วยหรือช้อนสำหรับชิมต่างหาก จึงจะงาม

cr. faith.haijai.com