งาน มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ 2560

343
SHARE

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตามโครงการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยภูมิที่ให้แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปให้รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าของผู้ประกอบในจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องานว่า มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยภูมิที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดชัยภูมิแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

พร้อมทั้งแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายในงานมีสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น เกษตร เกษตรแปรรูป สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไหมและเครื่องประดับของจังหวัดชัยภูมิ ได้เลือกซื้อหาในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป

พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลและของที่ระลึกของจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ด้านหน้าร้านไวน์ คอนเนคชั่น ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนภิเษก ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เป็นต้นไป

Cr. www.thaifranchisecenter.com