คุณเคยเห็นดอกมะละกอหรือไม่?

1022
SHARE

มะละกอที่เรานิยมชมชอบรับประทานนั้น มีประโยชน์ใช้สอยมากมาย ทุกส่วนของมะละกอเป็นยาที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของเราในชีวิตประจำวันได้ คนไทยผูกพันกับมะละกอมานานกว่า 200 ปี จนเรานึกว่าเป็นพืชท้องถิ่นในบ้านเราไปแล้ว นอกจากผลที่คนให้ความสนใจแล้ว ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คนต้องเรียนรู้ นั่นก็คือ ดอกของมะละกอ

คุณทราบหรือไม่ ?  มะละกอเป็นพืชที่มีดอก 3 ชนิด  ดอกเพศผู้  ดอกเพศเมีย  และดอกสมบูรณ์เพศ  อยู่คนละต้น  ต้นมะละกอที่มีดอกสมบูรณ์เพศนั้นจะไห้ผลยาว  ทรงกระบอกสวย  เป็นที่ต้องการของท้องตลาด

มะละกอที่ให้ผลผลิตคุณภาพที่ดี  รูปทรงผลสวยงาม  เป็นที่ต้องการของท้องตลาดนั้น  จะเป็นต้นกระเทย หรือต้นสมบูรณ์เพศเป็นหลักค่ะ  ดังนั้นในการจะปลูกต้นมะละกอ  เกษตรกรจึงจำเป็นต้องคัดต้นที่ไม่มีรูปทรงตรงความต้องการของท้องตลาดทิ้งไป  เพื่อที่จะลดพื้นที่ในการจัดการดูแลต้นมะละกอ  และนั้นอาจจะกลายเป็นภาระต้นทุนในระยะยาวต่อไปได้ค่ะ โดยทั่วไปมะละกอจะสามารถเลือกเพศหรือระบุเพศได้ชัดเจนต่อเมื่อต้นเริ่มออกดอกให้เห็นค่ะ

ทางวิทยาศาสตร์เราสามารถจำแนกมะละกออกได้เป็น 3 เพศ คือ

ต้นตัวผู้ (ดอกตัวผู้)

ต้นตัวเมีย (ดอกตัวเมีย)

และต้นสมบูรณ์เพศ (ดอกกระเทย)ค่ะ

เพศของมะละกอจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต  เนื่องจากมีความนิยมของท้องตลาดเป็นตัวกำหนดความสำคัญ  ผลมะละกอที่เกิดจากต้นสมบูรณ์เพศ หรือต้นกระเทย  จะให้ผลที่มีรูปทรงผลเรียวยาว  รูปทรงกระบอก  เนื้อเยอะ  ร่องเปลือกไม่ลึก  และใส้ในค่อนข้างตันคะ  ผลมะละกอที่เกิดจากต้นตัวเมีย  จะมีลักษณะผลป้อมสั้น  น้ำหนักผลน้อย  ร่องเปลือกลึก  และมีใส้ในกลวงคะ  ส่วนต้นตัวผู้นั้นจะไม่ให้ผลผลิตเราเลยคะ  เราสามารถสังเกตทั้ง 3 เพศของมะละกอได้ดังนี้ค่ะ

1.มะละกอต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย) จะมีช่อดอกยาวปานกลาง 5-20 เซนติเมตร  ลักษณะภายนอกดอกยังตูม  และมีลักษณะป้อมสั้น กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว  กลีบดอกทั้ง 5 กลีบจะแยกออกจากกัน

2.มะละกอต้นตัวผู้ (ดอกตัวผู้) จะมีช่อยาวแตกแขนงเป็นสายยาว 70 – 120 เซนติเมตรคะ  ดอกบนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีอวัยวะเพศเมียปรากฏอยู่  มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวหรืออาจจะเป็นสีครีม

3.มะละกอต้นกระเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ)  ช่อดอกจะแตกแขนงสั้น  ดอกสมบูรณ์เพศนั้นก่อนบานจะมีลักษณะเรียวยาว  กลีบดอกที่แยกกันจะเปิดออกเมื่อดอกบาน

เพื่อนๆคงนึกภาพตามออกใช่ไหมคะ  ว่าลักษณะของดอกมะละกอ ทั้ง 3 แบบเป็นอย่างไร  ดังนั้นการจะปลูกต้นมะละกอจะต้องศึกษาลักษณะต้นและดอก  รวมไปถึงตลาดใกล้เคียงด้วยนะคะ

ที่มา : www.rakbankerd.com

ที่มารูปภาพ : bighealthyplant.com, www.thaikasetsart.com, www.komchadluek.net