ความเชื่อเรื่องผีบ้าน-ผีเรือนของชาวไทยโบราณ

440
SHARE

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับผีบ้าน-ผีเรือนกันค่ะ จะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่มีกันทุกบ้านนะคะ ใครอยากรู้แล้วตามาเลยดีกว่าค่ะ !!!

ผีบ้าน-ผีเรือน มี ลักษณะต่างจากผีทั่วไปคือ จะอยู่ในรูปของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบ้านเคารพกราบไหว้ จะคอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน เมื่อถึงเทศกาลเช่นปีใหม่หรือวันเกิด เจ้าบ้านที่มีความเชื่อจะทำการเซ่นไหว้

ผีบ้าน-ผีเรือนนี้มีลักษณะรูปร่างจะเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย บ้างก็ว่า ผีบ้านคือผีประจำหมู่บ้าน ส่วนผีเรือนก็คือผีประจำเหย้าเรือน และเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือน

ความเชื่อในการนับถือผีบ้านผีเรือน เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวไทยได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัวมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สิ่งใดที่บรรพบุรุษทำไว้ก็จะพากันทำตาม ด้วยเชื่อว่ากระทำแล้วทำให้สังคมหรือบุคคลในครอบครัวปกติสุข

ชาวไทยยึดถือผีบ้าน-ผีเรือนว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของตนที่คอยเฝ้าคุ้มครองลูกหลาน ผู้ที่นับถือผีเรือนจะทำหิ้ง ขนาด 1-2 ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่น  พระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ พิธีนี้ชาวไทยเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้าน-ผีเรือน ผีร้ายจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องไห้ทั้งคืนฯลฯ

การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้าน-ผีเรือน มักจะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี เป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

การเซ่นไหว้ผีบ้าน-ผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งเพื่อทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ บางครั้งหากบ้านใดมี คนป่วยหรือมีความทุกข์ ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจจะจัดพิธีเซ่นไหว้ผีบ้าน-ผีเรือนขึ้น และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย ก็จะเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

บ้านของเพื่อน ๆ ยังทำพิธีนี้กันอยู่หรือเปล่าคะ