ครูต้นแบบทำเกษตรพอเพียงเนื้อที่แค่1ไร่

816
SHARE

นายไพรัตน์ โทณะกุล ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตนและครอบครัวได้ยึดแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่สืบทอดกันมา ซึ่งครอบครัวมีที่ดินแค่แปลงเดียว ไว้สำหรับปลูกบ้านอาศัย จึงได้คิดทำเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพียงต้องการแค่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เนื้อที่แค่ 1 ไร่ ได้ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไว้เต็มทุกพื้นที่โดยรอบ นอกจากนั้น ยังได้แบ่งเนื้อที่บางส่วนสำหรับเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ หมู และพื้นที่สำหรับการทำปุ๋ยหมัก บ่อผลิตสมุนไพรไล่แมลง การผลิต EM และบ่อแก๊สหุงต้มที่ผลิตมาจากมูลสัตว์ด้วย ปัจจุบันรายได้หลักของครอบครัวมาจากการขายดอกมะลิที่ปลูกไว้เพียง 15 แถว สามารถทำเงินได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว แต่การปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ครอบครัวนี้ไม่เคยได้ซื้อผักมารับประทานเลย และพืชผัก ผลไม้ จะปลอดสารพิษทั้งหมด และแก๊สหุงต้มการผลิตขึ้นเองตามวิธีการทำแก๊สจากมูลสัตว์ ซึ่งนอกจากการทำเกษตรที่สามารถเลี้ยงครอบครัวที่มีกัน 4 คนได้แล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่ให้ชาวบ้านได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่การยึดแนวปรัชญาเกษตรพอเพียงมาใช้ สามารถที่จะสร้างความสุขให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านได้
การยึดแนวปรัชญาเกษตรพอเพียงมาตลอด จนมีชาวบ้านและชาวต่างชาติเข้ามาดูศึกษาดูงานกับ นายไพรัตน์ อยู่เป็นประจำ เนื่องจากทึ่งกับแนวคิดของ นายไพรัตน์ ที่สามารถทำเกษตรภายใน 1 ไร่ แล้วประสบความสำเร็จเลี้ยงครอบครัวได้ นอกจากนี้ นายไพรัตน์ ยังได้นำแนวคิดไปทำต่อที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ที่ปรับเนื้อที่หลังโรงเรียนที่แต่ก่อนแค่เป็นป่า ไม่ได้ทำประโยชน์ และปรับให้เป็นสถานที่ทำการเกษตร ทั้งการเลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกข้าว เพาะเห็ด และสามารถนำเมล็ดพันธ์พืชไปขายได้อีกต่อหนึ่ง ปัจจุบันพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ยังสามารถลดรายได้ที่จะต้องนำไปซื้ออาหารกลางของโรงเรียนได้อีก ซึ่งโรงเรียนปลูกข้าวกินเอง ปลูกผืชทำอาหารเอง

Cr…news.sanook.com