คนโบราณท่านห้ามแกว่งเปลเด็กที่ไม่มีเด็กนอน

418
SHARE

การแกว่งเปลที่ไม่มีเด็กนอนอยู่ในเปล ถือเป็นการกระทำต้องห้าม แม้จะแกว่งเล่นๆ ก็ไม่ได้ เพราะเด็กนั้นยังมีขวัญที่ยังอ่อนอยู่ คนโบราณมีความเชื่อว่า เด็กได้นอนอยู่ที่ตรงไหนหรือนุ่งห่มอะไร ขวัญของเด็กจะอยู่ที่ตรงนั้นด้วย
เมื่อเราไปแกว่งเปลของเด็กเล่น ขวัญของเด็กก็จะออกจากที่นั้น เด็กก็จะกลายเป็นคนงอแง เลี้ยงยาก หรือเจ็บป่วยไม่สบายได้โดยง่าย

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามแกว่งเปลเด็กเปล่า)

การแกว่งเปลเก่าๆ ที่ไม่มีเด็กนอนอยู่ เปลจะไปได้ไกล เมื่อแกว่งไปๆ มาๆ อาจจะถูกหน้าคนที่นั่งอยู่ในที่ไม่ใกล้ไม่ไกล จนหน้าแตก แหก บวม โน ปูด เอาก็ได้
การแกว่งเปลเล่นโดยเลินเล่อ เพื่อเอาสนุก ก็เหมือนกับการเล่นสนุกในเรื่องอื่นๆ เมื่อระเริงสนุก ก็มักจะทุกข์ถนัดเสมอ
จำไว้เถิดว่าความสนุกไม่ว่าแบบไหนๆ มักมีทุกข์ตามมาภัยหลังเสมอ
อีกอย่างหนึ่งเปลของเด็กไม่ควรทำเล่นสนุกไป เล่นแกว่งสนุกไปๆ มาๆ เมื่อถึงเวลานำเด็กมานอนจริงๆ อาจทำให้สายเปลขาดได้ นับเป็นอันตรายต่อเด็กอย่างยิ่ง

cr. faith.haijai.com