คนโบราณท่านห้ามกินข้าวเหลือไว้ในจาน

1165
SHARE

โบราณท่านสอนได้ยินกันมาชั่วลูกชั่วหลานนานนมแล้ว ว่าอย่ากินข้าวให้เหลือจาน ต้องกินข้าวให้หมดจาน เพราะข้าวนั้นเป็นของสำคัญและมีบุญคุณต่อผู้คนเป็นอย่างยิ่ง
หากผู้ใดกินข้าวเหลือจาน หรือกินทิ้งกินขว้าง จะทำให้ผีข้าวผีนา พระแม่โพสพโกรธไม่พอใจ และสาปแช่งให้ผู้นั้นกลายเป็นคนอดอยาก ในภายภาคหน้าจะมีฐานะตกต่ำลงเรื่อยๆ


ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินข้าวเหลือ)

การห้ามเรื่องกินข้าวเหลือไว้ในจาน เป็นการสอนให้รู้จักประหยัด สอนให้รู้จักบุญคุณต่อคุณของข้าว เพราะกว่าจะได้ข้าวมากินสักเม็ด ต้องเหนื่อยยากลำบาก เรียกว่าเหงื่อย้อยไหลหยดออกไปทั่วกายา
ข้าวนั้นมีบุญคุณต่อมนุษย์ คนเราอยู่ได้เพราะมีข้าวกิน ขอเพียงมมีข้าวกินก็สิ้นทุกข์แล้ว ข้าวจึงมีบุญคุณต่อมนุษย์มาก
เรื่องของการประหยัดเป็นเรื่องสำคัญมาก การประหยัดช่วยให้มีกินมีใช้ไม่อดอยาก คนเราควรฝึกให้เป็นคนประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง ให้รู้จักคุณค่าของข้าว

cr. faith.haijai.com