ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ต้นเตี้ย ต้านทานโรค

669
SHARE

ข้าวเหนียวมีลักษณะเด่นคือ จะมีลักษณะเหมือนกาวในข้าวที่สุกแล้ว ปลูกมากในภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาว เป็นที่นิยมรับประทานเป็นอาหารหลักของประชากรภาคอีสานและภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสุราพื้นเมือง อุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวอีกด้วย ปัจจุบันนี้มีข้าวเหนียวหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกมาให้เราได้เลือกบริโภคกัน ไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวงู ป่าสันตอง สกลนคร กข.2  กข.4  กข. 8 และกข. 6 (ที่เราจะพูดถึงในวันนี้)

ข้าวเหนียวพันธุ์กข. 6ต้นเตี้ย เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีต้นเตี้ย ต้านทานโรค และโรคขอบใบแห้ง มีการพัฒนาต่อมาจากข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน ธัญญสิริน เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ดินดี น้ำดี แต่ขาดปัจจัยการผลิตในด้านแรงงานจนต้องใช้เครื่องในการเก็บเกี่ยว

ในปัจจุบันนี้ ข้าวเหนียวพันธุ์กข. 6ต้นเตี้ย ยังไม่ได้มีชื่อเรียกที่เป็นทางการ นอกจากสามารถต้านทางโรคไหม้ได้แล้ว ยังสามารถต้านทานโรคขอบใบแห้งเพิ่มขึ้น เด่นๆไปกว่าสายพันธุ์อื่นเลยคือ มีขนาดต้นที่เตี้ยลงมีความสูงเพียงแค่ 130 เซนติเมตรเท่านั้นเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร ลดปัญหาต้นข้าวล้ม ปริมาณผลผลิตประมาณ 800กิโลกรัมต่อไร่

นายธีรยุทธ ตู้จินดา ได้กล่าวไว้ว่าข้าวเหนี่ยวสายพันธุ์ กข. 6ต้นเตี้ย ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม หรือข้าวจีเอ็มโอเลย เพียงแต่เป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามขั้นตอนปกติเท่านั้น โดยการนำเทคนิคเครื่องหมายโมลุกุล ร่วมกับการปรับปรุงพันธืแบบวิธีมาตรฐาน ทำให้มีเมล็ดข้าวเหนี่ยวใกล้เคียง กข. 6และธัญญสิริน แต่มีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีกว่า อีกทั้งเตี้ยกว่า ใช้เวลาในการปลูกตลอดจนเก็บเกี่ยว 130 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย และด้วยลำต้นเตี้ยสามารถทนต่อแรงลมและแรงฝนได้เป็นอย่างดี เมล็ดเรียว สีไม่แตกหัก ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เกษตรกรเหลือจากการเก็บไว้ทานสามารถนำออกจำหน่ายได้มากขึ้น

สำหรับข้าวเหนี่ยวพันธุ์ใหม่ กข.6 ต้นเตี้ย นิยมปลูกในภาคเหนือของประเทศ มีการกระจายในจังหวัดน่าน เชียวราย เชียงใหม่ และลำปาง  สำหรับชื่อที่เป็นทางการนั้นยังไม่ได้ตั้งแต่อย่างไรค่ะ

เทคโนโลยีของบ้านเราไม่ได้ด้วยไปกว่าใครเลยนะคะ เราสามารถดัดแปลงและพัฒนาพันธุ์ของพืชผัก ให้สามารถเติบโต และคงมนในสภาพดิน ฟ้า อากาศได้เช่นกัน อย่างไรเสียอยากให้เกษตรกรที่ประสบกับปัญหาไม่มีแรงงาน ต้องใช้รถเกี่ยวข้าว หรือปัญหาข้าวล้ม หันมาทดลองปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์กข  6 ต้นเตี้ยนี้ดู จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่คุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา : www.kasetporpeang.com

ที่มารูปภาพ : www.megazy.com, www.108kaset.com