ขยับดีสำหรับคนไม่มีเวลา

552
SHARE
68452316 - side view portrait of attractive young woman with beautiful tattoo working out against grey wall, doing yoga, pilates balancing exercise. bird dog, chakravakasana pose. full length

กิจกรรมขยับสำหรับคนที่ไม่มีเวลา

คนกลุ่มที่มีเวลาไม่มากนัก กายบริหารที่ให้ประโยชน์ในหลายด้านไปพร้อมๆกัน ทั้งการเพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและความแข็งแรงให้กับร่างกาย รูปแบบกายบริหารดังกล่าว เช่น โยคะ รำมวยจีน รำไม้พลอง ฝึกพลังลมปราณ เป็นต้น ควรอบอุ่นร่างกายด้วยกายบริหารแบบเบาก่อน และจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย โดยทำอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์แรกซึ่งอาจใช้เวลาเพียง 5 นาที แล้วค่อยเพิ่มเป็น 10 20 และ 30 นาที ในสัปดาห์ต่อๆไป

cr.thaihealth.or.th